Search

ลายสัก รอยสัก
>>> ชนเผ่า - TRIBAL <<<

ลายสัก-รอยสัก

ลายสักชนเผ่า

ลายสักชนเผ่านั้นมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากมายหลายเผ่าทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆของมนุษย์นั้น พวกเราก็เป็นชาวเผ่ากันทั้งนั้น เราต้องใช้อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในป่า ความดั้งเดิมของลายสักชนเผ่านั้นจะเป็นเหมือนการแสดงสถานะตัวตนของแต่ละคนในเผ่า ที่อาศัยอยู่ บ้างก็เป็นการปัดเป่าสิ่งร้าย หรือบ้างก็เป็นเหมือนกันช่วยอวยพร และเปรียบเสมือนชุดเกราะ สำหรับนักรบโบราณของเขา

ลายสักแนวชนเผ่านี้จึงเป็นรอยสักที่มีความสำคัญมากๆกับมนุษยชาติ เป็นลายสักที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์ทุกคน ส่วนใหญ่ลายสักแนวชนเผ่านี้ จะถูกคิดค้นและพัฒนามาจาก ชนเผ่าหลายๆเผ่าที่ยังเหลืออยู่บนโลกใบนี้ ซึ่งชนเผ่าเหล่านี้ได้กระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลก มีลายสักมีชนเผ่าที่น่าสนใจหลายชนเผ่า ยกตัวอย่างเช่น / ชนเผ่าเมารี / ชนเผ่าฮาวาย / ชนเผ่าโพลินีเซีย / ชนเผ่า aztecs / ชนเผ่าอินเดีย / ชนเผ่าอเมริกันดั้งเดิม / ชนเผ่าอียิปต์ / ชนเผ่าแอฟริกา / เป็นต้น

ปัจจุบันนั้นการตีความของลายสักชนเผ่าได้เปลี่ยนไปเยอะมาก ได้มีการพัฒนาลายสักให้เป็นลายสักที่มีความวิจิตรและมีความสวยงามมากขึ้น ช่างสักจำนวนไม่น้อยที่นำลายสักแนวชนเผ่าไปผสมผสานกับงานของตัวเองได้อย่างลงตัว และช่างสักอีกกลุ่มนึงที่ยังคง รักษามรดกวัฒนธรรมนี้ไว้ โดยการคงแพทเทิร์นและลักษณะต่างๆไว้อย่างครบถ้วน คุณสามารถพบเห็นลายสักแนวชนเผ่านั้นผสมผสานอยู่กับ ลายสักแนวอื่นๆได้อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น / รอยสักแนวโอสคูล / รอยสักแนว mandala / รอยสักแนวถมดำ / รอยสักแนวเรียลลิสติก / รอยสักแนว geometric / รอยสักแนวกราฟฟิก / เป็นต้น

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลายสักแนวชนเผ่านั้นยังมีความน่าสนใจและยังคงเป็นมนต์ขลังให้สำหรับ คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์ และความดั้งเดิมของมนุษยชาติ งั้นก็เพราะว่ารูปแบบลายสักของแนวชนเผ่านี้เป็นรูปแบบที่มีแพทเทิร์นเรียบง่าย ต้องอาศัยการตีความเป็นพิเศษ แต่มันสามารถอยู่ไปได้ทุกยุคทุกสมัยโดยไม่มีความเชย และวิวัฒนาการพัฒนาไปตามสิ่งแวดล้อมและยุคสมัยได้อย่างลงตัว

บทความของ ลายสักชนเผ่า

จัดอันดับ
ลายสัก รอยสัก
ช่างสัก ร้านสัก