Search

ลายสัก รอยสัก
>>> ดารุมะ - DARUMA <<<

ลายสัก-รอยสัก

ลายสักดารุมะ

ดารุมะคือตุ๊กตานำโชคจากประเทศญี่ปุ่น ดารุมะนั้นเป็นลายสักที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งเป็นลายสักที่มาจากลายสักประเทศญี่ปุ่นโบราณ ซึ่งตุ๊กตานำโชคตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่สื่อถึงความโชคดีและสามารถช่วยให้คุณปัดเป่าสิ่งร้ายออกไปจากชีวิตคุณได้ คนญี่ปุ่นในยุคโบราณนั้นนิยมสักลายสักดารุมะเพื่อเป็นการทำให้ชีวิตของเขาได้แคล้วคลาดพ้นภัย รวมถึงเป็นการแก้เคล็ดลายสักดารุมะนี้จึงเป็นลายสักที่ได้รับความนิยมเรื่อยมา

ในปัจจุบันนี้ลายสักดารุมะได้มีการพัฒนาไปอย่างหลากหลายมากขึ้นด้วยเทคนิคและวิธีการสักของช่างสักจากทั่วโลก และวัฒนธรรมการสักที่มีมากกว่า 100 ปีแล้ว จึงทำให้คุณสามารถเห็นลายสักดารุมะใน หลากหลายแนวมากขึ้น ซึ่งแนวสักที่นิยมนำมานำดารุมะมาสักนั้น ได้แก่ / ลายสักขาวดำ / ลายสักสี / ลายชนเผ่า / ลายโอสคูล / ลายนิวสคูล / Water Color / ลายญี่ปุ่นโบราณ / ลายเรียลลิสติก / ซึ่งการตีความที่หลากหลายเช่นนี้ จึงทำให้ลายสักดารุมะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้น

คนส่วนใหญ่นิยมสักดารุมะไว้ที่ท่อนแขน แต่ก็ยังมีตำแหน่งที่น่าสนใจที่มีคนสักเอาไว้อย่างเช่น / ขา / น่องต้นคอ / แขน / เต็มแขน / เต็มขา / เต็มหลัง / หน้าอก / หลังมือ / หลังเท้า / เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ลายดารุมะนั้นยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป จึงทำให้สีสันที่ได้นำมารังสรรค์ให้กับลายสักดารุมะนั้นมีอย่างตระการตามากขึ้น แล้วยังดูเป็นลายสักที่สนุกสนานมากขึ้นอีกด้วย

บทความของลายสักดารุมะ

จัดอันดับ
ลายสัก รอยสัก
ช่างสัก ร้านสัก