Search

ลายสัก รอยสัก
>>> มังกร- DRAGON <<<

ลายสักมังกร

ลายสักมังกร

หากจะพูดถึงรอยสักมังกรนั้นหลายๆคนคงจะนึกถึงรอยสักที่มาจากแนวญี่ปุ่นโบราณ แต่ในทุกวันนี้นะลายสักมังกรได้มีการพัฒนาและมีการปรับปรุงลายเส้น รวมถึงสีสันให้มีความน่าสนใจและทันสมัยมากขึ้น จึงทำให้ลายสักมังกรไม่เพียงแต่อยู่ในวรรณคดีของชาวญี่ปุ่นหรือชาวจีนเท่านั้น ตอนนี้มังกรได้เป็นสัตว์ ที่คนทั่วโลกต่างพูดถึงและนำมาเป็นตัวละครแฟนตาซีที่นิยมสักกันมากที่สุด

แม้ว่ามังกรนั้นจะเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากชาวตะวันออกก็ตาม แต่ชาวตะวันตกจำนวนไม่น้อยที่ได้ตีความมังกรไปในมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งมังกรในรูปลักษณ์ของชาวตะวันตกทั้งญี่ปุ่นและจีนนั้น จะดูดุร้ายและดูมีความโหดมากกว่า แต่ในมุมมองของชาวตะวันตกนั้นมังกรเป็นเหมือนสัตว์ในเทพนิยายที่อยู่เคียงคู่กับนักรบโบราณมาโดยตลอด ชาวตะวันตกเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์ในตำนานที่เปรียบเสมือนศาสตราวุธของนักรบ จึงทำให้ชื่อเสียงของมังกรนั้นได้รับความนิยมไปยังฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกัน

ปัจจุบันได้มีการตีความ มังกรลายสักมังกรแบบใหม่มากขึ้น ได้มีการผสมผสานการเข้ากับลายสักหลายประเภท ซึ่งจะยกตัวอย่างลายสักที่น่าสนใจได้เช่น ลายสักแนวWater Color / ลายสักแนวชนเผ่า / ลายสักแนวโอสคูล / ลายสักแนว Neo traditional / ลายสักแนวมันดาลา / ลายสักแนวเหมือนจริง / ลายสักแนวกราฟฟิก / ลายสักแนว dot work จึงถือได้ว่าตัวละครมังกรนี้ เป็นตัวละครที่ช่างสักนิยมนำมาสักกันมากที่สุด ด้วยการตีความที่แตกต่างกันออกไป แต่ละเชื้อชาติ

ในประเทศไทยก็ได้มีการพูดถึงมังกรเช่นกัน แต่มังกรของชาวไทยนั้นก็คือพญานาคนั่นเอง แนวคิดของมังกรได้ถูกจับมาอยู่ในลายสักไทยได้อย่างสวยงามและวิจิตรเช่นเดียวกัน นี่จึงเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลที่ถูกพัดพามาจากฝั่งตะวันออกอย่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ๆทางด้านศิลปะ

บทความของลายสักมังกร

จัดอันดับ
ลายสัก รอยสัก
ช่างสัก ร้านสัก