Search

คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับรอยสักดอกไม้: ที่มาและความหมาย

รอยสักดอกไม้

รูปแบบ ลายดอกไม้เป็นสไตล์รอยสักที่โดดเด่นด้วยการแสดงดอกไม้และลวดลายพฤกษาที่เกี่ยวข้อง รากเหง้าของมันขยายไปไกลถึงประเพณีการสักโบราณ เนื่องจากตะวันตกสมัยใหม่หยิบมันขึ้นมาสไตล์นี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเท่านั้น ในความเป็นจริง มันแพร่หลายมากจนแม้แต่คิดว่ามันไม่ใช่สไตล์ต่อตัว (แต่เป็นกลุ่มขององค์ประกอบทั่วไปที่สามารถแสดงในรูปแบบต่างๆ ได้) มันสมควรได้รับการจัดหมวดหมู่ของมันเอง รอยสักเหล่านี้มีทั้งความสวยงามและมีความหมายที่น่าสนใจ ดังนั้นการทำเครื่องหมายในช่องสำหรับสององค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ผู้คนพิจารณาก่อนลงมือสัก ต้นกำเนิดของการออกแบบรอยสักดอกไม้ เมื่อพิจารณาจากประวัติของรอยสัก เราจะเห็นว่าผู้คนใช้ลายดอกไม้ตั้งแต่พวกเขาเริ่มใช้หมึกบนร่างกาย มีอยู่ในประเพณีของชนเผ่าผ่านสัญลักษณ์และรูปแบบและช่วยสร้างความรู้สึกเป็นตัวตน Tribal Tattoos เคยมีการอ้างอิงถึงสัตว์และพืช การสักลายพืชสามารถเข้าใจได้ว่าเทียบเท่ากับการสักสัญลักษณ์ความรักชาติในปัจจุบัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เตือนคุณถึงต้นกำเนิดของคุณ ตามประเพณีของชนเผ่า มันสื่อถึงผู้อื่น: ฉันมาจากที่ที่พืชชนิดนี้เติบโต – มันให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบ้านของฉัน แสดงถึงตัวตนของฉัน แม้ว่าเฮนน่าจะไม่ถือว่าเป็นรอยสัก แต่แท้จริงแล้วมันเป็นหมึกและควรคำนึงถึงอิทธิพลของมันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงร่างกาย (โดยใช้สี) ในประเพณีการเฮนน่าของอินเดีย ดอกไม้เป็นหนึ่งในแรงจูงใจทั่วไปและเป็นแรงบันดาลใจให้กับรูปแบบที่สวยงามที่เรามักเห็นในปัจจุบัน เฮนน่ากับองค์ประกอบดอกไม้จาก Amo Tatuagem เมื่อรอยสักเริ่มแพร่หลายในวัฒนธรรมตะวันตกสมัยใหม่ ดอกไม้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบแรกๆ ที่แพร่หลายอย่างสม่ำเสมอ ดอกไม้แบบดั้งเดิมของอเมริกาเป็นหนึ่งในรอยสักที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และมีการทำซ้ำนับครั้งไม่ถ้วน Old school Rose by Samuele Briganti Neotraditional style on the thigh by Monnet tattoo Realistic blue […]