Search

ลายสัก รอยสัก
>>> โอสคูล - OLD SCHOOL <<<

ลายสัก-รอยสัก

ลายสักโอสคูล

ลายโอสคูลนั้นเป็นลายที่ได้รับความนิยมกันอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นลายสักที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน โดยลายสักโอสคูลนี้ได้รับความนิยมมาจากชาวกะลาสีเรือ และได้เกิดการและได้เกิดวัฒนธรรมการสะสมลายสัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายจากการที่ชาวกะลาสีเรือนั้นได้เดินทางไปยังประเทศใหม่ๆ จึงเกิดการควบรวมของวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจ 

ต่อมาช่างสักชาวอเมริกันจึงได้ใช้เทคนิคของการใช้สีและการใช้เส้นหนามาดัดแปลงให้เป็นลายสัก ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ช่างสักที่ถือว่าเป็นตำนานของลายสักขนาดนี้นั่นก็คือ Sailor Jerry ซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ให้ลายสักมีความนิยมอย่างสูงในช่วงยุค 60 จนถึงช่วงปลายปี 90 แล้วทำให้ลายสักลายโอสคูลนั้น เป็นลายสักที่โด่งดังไปทั่วโลก

ลายโอสคูลเป็นลายที่มีลายที่น่าสนใจมากมายซึ่งเป็นลายสักที่ บ่งบอกถึงวิถีชีวิตชาวอเมริกันและชาวทะเลได้เป็นอย่างดี ทุกๆความหมายของลายสักที่ได้ออกแบบมานั้นล้วนแฝงไว้ด้วยปรัชญา ที่น่าสนใจ อย่างเช่นลายสักเรือส / ลายดาว / ลายเสือ / ลายสมอ / ลายดาบ / ผู้หญิง / ลายดอกไม้ / ลายโอสคูลยุคใหม่ และโอสคูลที่ออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญการอีกมากมาย

ลายสักนั้นจะมีความสนใจมากขึ้นหากมันถูกวางไว้บนตำแหน่งที่ดูสวยงามซึ่งลายสักแนวโอสคูลนี้เป็นรอยสักที่สามารถแปะได้ทั้งงานชิ้นเล็กๆ และงานชิ้นใหญ่ๆตามความต้องการของเจ้าของลายสัก ซึ่งลายสักแนวโอสคูลนี้สามารถสักได้หลากหลาย มากอย่างเช่น ขา / แขน / เต็มขา / เต็มแขน / หัว / หน้าอก และลายสักโอสคูลในตำแหน่ง สวยๆอีกมากมาย

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลายสักแนวโอสคูลนี้เป็นลายสักที่ถือว่าเป็นหนึ่งแขนง ที่ช่วยขับเคลื่อนวงการสัก ให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมาได้อย่างยาวนาน จากรากฐานที่วางไว้ อย่างมั่นคงและยังคงมีช่างสักหน้าใหม่ที่หันมาทำงานลายสักแนวโอสคูลมากขึ้น ชื่อเสียงของลายสักโอสคูลนั้น ยังคงดังกระฉ่อนไม่มีเสื่อมคลาย

บทความของลายสักโอสคูล

จัดอันดับ
ลายสัก รอยสัก
ช่างสัก ร้านสัก