Search

ลายสักแผ่นหลังเจ็บแค่ไหน?

เกี่ยวกับสัก

ลายสักแผ่นหลังเจ็บแค่ไหน? หลังของเราเป็นผืนผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดผืนหนึ่งในร่างกายของเรา ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการสักที่มีขนาดใหญ่ และมีรายละเอียดมาก แต่ยิ่งรอยสักใหญ่มากเท่าไหร่ ความเจ็บปวดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ขณะที่วางแผนสัก สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาตำแหน่ง ขนาด และรายละเอียด เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดที่คุณจะต้องเจอ เมื่อสักที่บริเวณหลัง ความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกจะแตกต่างกันไปตาม ดังนั้นความรู้สึกต่างๆ จะเกิดขึ้นตลอดช่วงเซสชั่น ขึ้นอยู่กับพื้นที่เฉพาะที่กำลังสัก เจ็บปวดน้อยถึงปานกลาง : หลังส่วนบน เจ็บปวดน้อยถึงปานกลาง : หลังส่วนบน โดยทั่วไป บริเวณหลังส่วนบนเป็นบริเวณที่เจ็บระดับต่ำถึงปานกลางสำหรับการสักที่หลัง อย่างไรก็ตาม บริเวณนี้ยังครอบคลุมถึงความไวของผิวที่หลากหลาย ดังนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของรอยสัก อาจเป็นรอยสักที่เจ็บปวดน้อยที่สุดหรือเจ็บปวดที่สุดชิ้นหนึ่งของคุณ คนส่วนใหญ่มีกระดูกสะบัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามขอบที่อยู่ใกล้กับกระดูกสันหลังมากที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้นอย่างมากเมื่อเข็มเคลื่อนผ่านกระดูกของคุณ ในทำนองเดียวกัน บริเวณขอบหลังส่วนบนของคุณ ตรงบริเวณซี่โครงและรักแร้ ผิวหนังมีความอ่อนไหวอย่างยิ่ง และมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดมากขึ้น ลายสักที่ขวางกระดูกสันหลังของคุณ ก็มีแนวโน้มที่จะเจ็บปวดเช่นกัน ห่างจากกระดูกสันหลังซึ่งกล้ามเนื้อไหล่ของคุณนั้นมีความหนาแน่นพอสมควร ความเจ็บปวดจะลดลงอย่างมาก บริเวณนี้มีปลายประสาทใกล้กับพื้นผิวน้อยลง ทำให้ผิวบอบบางน้อยลง และเจ็บปวดน้อยลงสำหรับการสัก ปวดน้อยที่สุด : หลังส่วนล่าง ปวดน้อยที่สุด : หลังส่วนล่าง หลังส่วนล่างเป็นตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการสัก เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า และผิวหนังมีความรู้สึกไวน้อยกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกายมาก หลังส่วนล่างมีกล้ามเนื้อและไขมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับร่างกายเกือบทุกประเภท […]